"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Σάββατο, 12 Ιουνίου 2010

Σκάλα του Ζωργιάννου

Γυρίσαμε πίσω, εκεί όπου είχαμε ξεκινήσει.
Τα απομεινάρια του ισχυρού τετράγωνου πύργου
φύλαγαν ακόμα το σημαντικό πέρασμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: