"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Κυριακή, 13 Ιουνίου 2010


Κι αυτή Ύστερη είναι και στον ίδιο τόπο φυτρώνει.
Κοιτάξτε όμως γωνίες!
Τσίτα νεύρο η κυρία!

Δεν υπάρχουν σχόλια: