"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010

Του Λύκου

Κάτω στα πόδια μας κυλούσε η Λαγγάβιτσα
κάτω από του Λύκου...

Δεν υπάρχουν σχόλια: