"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Σάββατο, 26 Ιουνίου 2010


Κι αυτό θα περάσει!

Δεν υπάρχουν σχόλια: