"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Κυριακή, 6 Ιουνίου 2010

Τύφλιακας (Ophisaurus apodus)

Ο πρώτος φιλόξενος κάτοικος που έσπευσε να μας προϋπαντήσει
ήταν ο Τύφλιακας, μια άποδη σαύρα που την
μπερδεύουν με τα φίδια και βρίσκει τον μπελά της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: