"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: