"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Κυριακή, 6 Ιουνίου 2010


Ο επόμενος κάτοικος (Homo sapiens trakterius)
έκοβε τριφύλλια και δεν ενδιαφέρονταν και πολύ
για την ανάβασή μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: