"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: