"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Σάββατο, 3 Ιουλίου 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: