"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2010


Ο Λευτέρης μας οδηγούσε στις αντάρτικες οχυρώσεις
του βουνού Λιζντινό ή Βορτόπα (βρίσκεται πάνω από
τη Λιντίζντα το έρημο χωριό
που είχε μετονομαστεί σε Ασπροκκλήσι)

Δεν υπάρχουν σχόλια: