"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Σάββατο, 28 Αυγούστου 2010

Πόβλα

Το εσωτερικό του μικρού μαγαζιού
είναι κατάγραφο!

Δεν υπάρχουν σχόλια: