"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

Το "μπράτσο"

Το "μπράτσο" έχει στερεωμένο στην εσωτερική πλευρά
ένα C που επιτρέπει στις "γλώσσες" της κλειδαριάς
να μπαίνουν μέσα κι έτσι να ασφαλίζει η θύρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: