"Μοναξιά είναι, να γυρίζεις το κεφάλι και να βλέπεις μόνο τα βήματά σου στο χιόνι... "

Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

Το "μπράτσο"

Το "μπράτσο" έχει στερεωμένο στην εσωτερική πλευρά
ένα C που επιτρέπει στις "γλώσσες" της κλειδαριάς
να μπαίνουν μέσα κι έτσι να ασφαλίζει η θύρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: