"Μοναξιά είναι, να γυρίζεις το κεφάλι και να βλέπεις μόνο τα βήματά σου στο χιόνι... "

Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: