"Τ' αψύ το ξύδι, τρώει τ' αγγειό! "

Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: