"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

Ο ίδιος περίπου τύπος σε άλλη θύρα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: