"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

Σαγιάδα

Επιστροφή από τα βουνά
στις λιμνοθάλασσες της Σαγιάδας.
Η φωτογραφία τραβηγμένη από την άκρη της χερσονήσου
το Στραπούντο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: