"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010

Macrolepiota mastoideaΚι ύστερα ήρθαν οι Μακρολεπιώτες!

Δεν υπάρχουν σχόλια: