"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: