"Και στο λήσταρχο ψωμί και στ' απόσπασμα χαμπέρι! "

Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

Στην κορυφή της θύρας, υπήρχε η εσοχή στο κάσωμα
όπου έμπαινε η βέργα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: