"Μοναξιά είναι, να γυρίζεις το κεφάλι και να βλέπεις μόνο τα βήματά σου στο χιόνι... "

Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010Το ίδιο εξάρτημα σε πιο καλλιτεχνική μορφή.
Από την εκκλησιά στο Βλαχώρι (Πολύδροσο)
Και τα δυο σήμερα στο Λαογραφικό
Μουσείο του χωριού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: