"Λευκάδα...Αντίρριο, με ένα εισιτήριο! "

Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

Ασκάρι

Το Ασκάρι, κατοικούνταν από τους γεωκτήμονες μουσουλμάνους
Τσάμηδες της περιοχής, κοντά στην παλιά Καρτέρεζα.
Η πρόσβαση στο χώρο είναι πολύ εύκολη
(βρίσκεται δεξιά του δρόμου παράκαμψης της Εγνατίας
προς το δρόμο Ηγ/τσα-Αθήνα
κοντά στον κόμβο στο Καρτέρι).

Δεν υπάρχουν σχόλια: