"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2010

Μπουγιουρντί του Αλή πασά

Εγώ ο βεζήρ Αλή πασάς
Έδωκα το μπουγιουρνδί μου του Δημήτρη Μπασδούκα
από το χωρίον Λιά ότι όλα τα χωράφια του και
όλα τα αμπέλια του δεν έχει να τον πειράξει
κανένας τίποτα παρά να τα δουλεύει ελεύθερα, όχι
άλλο. 1814 Πρέβεζα
Μαρτίου 2

Μπουγιουρντί του Αλή πασά των Ιωαννίνων
(Η υπογραφή του φαίνεται στην πάνω αριστερή γωνία)
για λογαριασμό του Δημήτρη Μπασδούκα από του Λιά.
Άγνωστο κείμενο που πρωτοδημοσιεύτηκε το 1948.

Δεν υπάρχουν σχόλια: