"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: