"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: