"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

Βράστοβο, Καρτέρεζα, Ασκάρι

Μια μικρή μετακίνηση λίγο πιο βόρεια...

Δεν υπάρχουν σχόλια: