"Τ' αψύ το ξύδι, τρώει τ' αγγειό! "

Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

Μορφάτι
Δεν υπάρχουν σχόλια: