"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

Η βρύση της Χόϊκας



Από την κάτω μεριά (δεξιά) του δρόμου Παραμυθιάς- Γλυκής
κοντά στη Χόϊκα, βρίσκεται
η βρύση Πόγκα (υπόγεια νερά στα αρβανίτικα).
Από κάτω προς τα πάνω:
Η βρύση πριν από πολλά χρόνια,
μετά τον καθαρισμό της
και πριν από λίγες μέρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: