"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: