"Τ' αψύ το ξύδι, τρώει τ' αγγειό! "

Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: