"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: