"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Λιόψη
Δεν υπάρχουν σχόλια: