"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Σάββατο, 30 Απριλίου 2011


Στόχος ήταν τα βράχια πάνω στην κορυφή...

Δεν υπάρχουν σχόλια: