"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011


Anacamptis palustris subsp. palustris

Δεν υπάρχουν σχόλια: