"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

Το μονοπάτι

Το μονοπάτι προς την Κονίσπολη
(στο βάθος οι εκβολές του Καλαμά).

Δεν υπάρχουν σχόλια: