"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Κυριακή, 5 Ιουνίου 2011

Κονίσπολη

Δεν υπάρχουν σχόλια: