"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Κυριακή, 5 Ιουνίου 2011

Κονίσπολη

Δεν υπάρχουν σχόλια: