"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Κατάλοιπο εξευμενισμού των πηγών:
Θεοφάνεια στη βρύση της Παλιάς Σαγιάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: