"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2011Το γεφύρι της Μπράνιας λίγο πριν το ανατινάξει ο Χαρίσης Σδράβος.
Διακρίνεται μάλιστα και το σούγιελο, το ξύλινο αυλάκι
για να περνάει το νερό από τη μιά πλευρά στην άλλη
που είχε κατασκευάσει ο Αντώνη Ράφτης από του Λύκου.
Στην κάτω φωτογραφία, ότι απόμεινε
από το παλιό γεφύρι σφιχταγκαλιάστηκε
από την καινούρια τσιμεντογέφυρα!

Δεν υπάρχουν σχόλια: