"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: