"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: