"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2011

Χάβος

Το τοπωνύμιο προέρχεται από το Ηπειρωτικό χάβος, ο "το βαθύ φαράγγι" κι αυτό από το κοινό NE χάβος, το (αρχαίο χάος < χαFος, το με ανάπτυξη μεσοφωνηεντικού β) και αλλαγή του γένους κατά το: το δέντρο - ο δέντρος κλπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: