"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: