"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: