"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

σκίτσα

Δεν υπάρχουν σχόλια: