"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Glaucium flavum
Δεν υπάρχουν σχόλια: