"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

Ημερολόγιο Σίδερης

Με μια έκρηξη τοπικής λατρείας
υποδέχτηκαν τον καινούριο χρόνο οι Σιδερίτες!
Το ημερολόγιο του Πολιτιστικού τους συλλόγου
είναι γεμάτο από (δικαιολογημένους) ύμνους για το
χωριό τους! Πάντα τέτοια!

Δεν υπάρχουν σχόλια: