"Μοναξιά είναι, να γυρίζεις το κεφάλι και να βλέπεις μόνο τα βήματά σου στο χιόνι... "

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012


Δεν υπάρχουν σχόλια: