"Να μ' ήθελες κι εσύ, να μπόρεγα κι εγώ... "

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

Βλαχώρι-Βροσίνα, ο δρόμος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: