"Και στο λήσταρχο ψωμί και στ' απόσπασμα χαμπέρι! "

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

Βλαχώρι-Βροσίνα, ο δρόμος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: