"Τ' αψύ το ξύδι, τρώει τ' αγγειό! "

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

Βλαχώρι-Βροσίνα, ο δρόμος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: