"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Ο Καλαμάς από το δρόμο Βροσίνα-Ραβενή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: