"Τ' αψύ το ξύδι, τρώει τ' αγγειό! "

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Ο Καλαμάς από το δρόμο Βροσίνα-Ραβενή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: