"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Η επόμενη φάση είναι ένα παιδί "χρονών ιδ'" 14
το οποίο ανέμελα λέει:
"γύριζε χρόνε γύριζε κι εγώ καλά γυρίζω."

Δεν υπάρχουν σχόλια: