"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

Ιμαντόγλωσσα


Himantoglossum robertianum

Δεν υπάρχουν σχόλια: