"Τ' αψύ το ξύδι, τρώει τ' αγγειό! "

Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

Ιμαντόγλωσσα


Himantoglossum robertianum

Δεν υπάρχουν σχόλια: