"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Κυριακή, 27 Μαΐου 2012Το πυκνό δάσος, από την πλευρά της Καμάρας!

Δεν υπάρχουν σχόλια: