"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Κυριακή, 13 Μαΐου 2012

Καβουροαράχνη (Thomisus onustus)
πάνω σε  Anacamptis coriophora ssp. fragrans

Δεν υπάρχουν σχόλια: