"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Κυριακή, 26 Αυγούστου 2012Δρομολόγιον της Ελληνικής χερσονήσου, Αρχαιολογικόν, Ιστορικόν, Γεωγραφικόν, Στρατιωτικόν, Στατιστικόν και Εμπορικόν υπό Β.Δ. ΖΩΤΟΥ Μολοσσού Ιππότου περιηγητού κλπ.
Εκ Δρόβιανης της εν Ηπείρω Μολοσσίδος Εν Αθήναις εκ του Εθνικού Τυπογραφείου 1878 (και 1882)
Ο έγχρωμος χάρτης  της Ηπείρου, έκδοσης του 1893. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: