"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: