"Από πέρ' απ' το ποτάμι ούτε πίστη ούτε ιμάνι!" "

Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012


(Κερασιά), η. Ονομασία παλιού λιμανιού δίπλα στις εκβολές του ποταμού Καλαμά. Σήμερα σώζονται ελάχιστα ίχνη του. Έρημο χωριό στα όρια του δήμου Φιλιατών.
Ο χάρτης του Πουκεβίλ την αναφέρει ως Kerachia, o χάρτης του Γ. Κόλμαν (1897)[1] την αναφέρει ακόμα, ενώ ο στρατιωτικός χάρτης του 1932[2] και 1936[3] αναφέρουν την περιοχή ως Παληόσκαλα.
Ο Φ. Πουκεβίλ γράφει: «…Τεσσεράμισυ μίλλια από το Γιάνιαρι, αφήνουμε δεξιά τη Σκουπίτσα και μισή λεύγα νότια, ο Θύαμις εκβάλλει στο Ιόνιο πέλαγος. Το λιμάνι των χωριών που μόλις απαρίθμησα, ήταν πριν λίγα χρόνια η Κερασιά, την οποία ο Αλή πασάς κατέστρεψε, για να συγκεντρώσει το εμπόριο στη Σαγιάδα, προκειμένου να έχουν οι τελωνοφύλακες μικρότερη έκταση ακτών να επιτηρούν…οι περίοικοι της δεξιάς όχθης του Θύαμη εμπορεύονται λαθραία με τους Κερκυραίους μέσα από την εκβολή του ποταμού…»[4] Χωρίς να αποκλείουμε την περίπτωση το οικωνύμιο να προέρχεται από κάποιο μεμονωμένο δέντρο Κερασιάς που χαρακτήριζε την περιοχή, θα πρέπει να αποδεχτούμε την άποψη του Ε. Πριώνη  ο οποίος υποστηρίζει ότι η Κερασιά προέρχεται από το Περασιά. Κερασιά είναι πολύ δύσκολο να φυτρώσει στην περιοχή του παλιού λιμανιού ενώ το πέρασμα (περασιά) προς την Κέρκυρα είναι προφανές.


[1] Ήπειρος, 1897.
[2] Γ.Υ.Σ. Κέρκυρα 1932.
[3] Γ.Υ.Σ. Κέρκυρα 1936.
[4] F. POUQUEVILLE, Τα Ηπειρωτικά, σ.124. Για την Κερασιά βλ. και Ζώτος, Δρομολόγιο, σ. 33.

Δεν υπάρχουν σχόλια: