"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012

Ούτε ο Κοντογόνης αναφέρει την Κερασιά.
Τον κόλπο όμως της Σαγιάδας
τον ονομάζει και Κερασιάς.
(Στο χάρτη φαίνονται καθαρά οι δυο κοίτες του Καλαμά.
και στο νότιο τμήμα του χάρτη κάτω από το βουνό
της Σκουπίτσας, (Μαυρονόρος)
με τις διακεκομμένες γραμμές, το Παλιοπόταμο).

Δεν υπάρχουν σχόλια: